TIEDOTE Tingi & Tongi OY:N KONKURSSISTA

Syvät pahoittelut kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille. Tilanne on erittäin raskas kaikille ja vaatii voimia tästä selviämiseen.

Konkurssin tiedot

Tingi & Tongi Oy (y-tunnus 2440176-5 ”Yhtiö”) konkurssihakemus on jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Konkurssipesän ottaa haltuun pesänhoitaja.

Pyydämme kaikkia asiakkaita noutamaan tavarat ja tekemään tilityksen viimeistään ma 6.3. 

HUOM! SU 5.3. olemme suljettuna.

Konkurssi on yleinen velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus muutetaan rahaksi ja käytetään velkojien velalliselta olevien saatavien maksuun. Konkurssin alettua velallinen menettää määräämisoikeuden omaisuuteensa. Velallisyhtiön omaisuudesta ja konkurssipesän hallinnosta vastaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja.

Pesäluettelon laatimista varten velkojia pyydetään kirjallisesti ilmoittamaan saatavansa Yhtiöltä konkurssipesälle. Saatavailmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) saatavan pääoma 

2) saatavan peruste riittävästi yksilöitynä;

3) velkojan nimi ja yhteystiedot.

Tiedot saatavista pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Pyydämme teitä olemaan yhteydessä konkurssipesään sähköpostitse. Tulemme olemaan erikseen yhteydessä konkurssipesälle saataviaan ilmoittaneisiin tahoihin, mikäli meillä on kysyttävää kyseisen tahon ilmoituksesta. Valitettavasti Yhtiön suuren asiakasmäärän vuoksi mahdollisiin konkurssipesälle osoitettuihin tiedusteluihin vastaamisessa tulee olemaan viivettä.

Konkurssimenettelyn eteneminen

Konkurssimenettelyn kestosta tai velkojille mahdollisesti maksettavien jako-osuuksien määrästä tai maksuajankohdasta ei voida vielä tässä vaiheessa antaa arviota. Pesänhoitajan tulee konkurssilain mukaan laatia pesäluettelo Yhtiön varoista ja veloista.

Pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumisen jälkeen tulee arvioitavaksi, onko konkurssimenettelyn jatkamiselle edellytyksiä. Lisätietoa konkurssimenettelyn jatkosta on tiedotamme heti lisää kun asiat selviävät.